Titte Hansen speak

Titte Brit Hansen, kvindelig speaker / Danish Voice Over
Phone +45 40960328 / Mail tittehansen@gmail.com
Tv-director titte.dk

Blokhus Avis (radiospot)

Kvindelig speaker: Titte Hansen
Kunde: Radio Nord

×

Contact